Aktualne Promocje

 

REGULAMIN PROMOCJI

 

„kup 5 produktów a 6 otrzymasz gratis”

 

 

 

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą „KUP 5 PRODUKTÓW, A 6 OTRZYMASZ GRATIS” zwanej dalej Promocją, organizowanej przez  Twoje Media   sp. z o.o. ul. Jasnodworska 3, (03-748) Warszawa NIP 527-22-86-668, zwanej  dalej Organizatorem.

Promocja przeznaczona jest dla klientów sklepu internetowego www.espinning.pl

Promocja „KUP 5 PRODUKTÓW, A 6 OTRZYMASZ GRATIS” rozpoczyna się od dnia 08 lutego 2018  i trwa, aż do odwołania przez organizatora.

Niniejszy regulamin Promocji – zwany dalej Regulaminem –jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji oraz ustala zasady, na jakich prowadzona jest Promocja.

 

2. Zasady organizacji Promocji.

2.1 Promocja polega na zakupie 5 wybranych produktów i otrzymaniu 6 wybranego przez klienta najtańszego w gratisie. Promocja sumuje się przy wielokrotności zakupów np. przy zakupie 12 wybranych towarów 2 (najtańsze) są w gratisie itd. Promocja dotyczy asortymentu sklepu espinning.pl

2.2 Promocja nie łączy się z innymi promocjami, oraz nie dotyczy asortymentu wyprzedażowego, elektroniki, silników, akumulatorów, pontonów, bonów upominkowych

 

3. Postanowienia końcowe

3.1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia PROMOCJI z niniejszym regulaminem, służy każdemu KLIENTOWI  w ciągu 7 dni od daty dokonania zakupu.


3.2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres siedziby firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez KLIENTA.


3.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

3.4. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady „KUP 5 PRODUKTÓW, A 6 OTRZYMASZ GRATIS”. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.espinning.pl  

 

 

 

Życzymy udanych zakupów!

pixel